Enkele weken geleden is er met ThoughtSpot een nieuwe analytics- en BI-speler toegetreden tot de Nederlandse markt, ongeveer gelijktijdig met de uitbreiding van het aanbod SaaS gericht op het MKB. Hebben we echt nog een nieuwe partij nodig op dit vlak? CEO Sudheesh Nair licht in gesprek met ons toe waarom ThoughtSpot volgens hem wel degelijk onderscheidend is.

Een nieuwe analytics- en BI-partij in de markt zetten zoals ThoughtSpot dat in 2012 deed, moet je niet doen als je hetzelfde wilt doen als de al aanwezige partijen. Je moet echt met een verhaal komen dat klanten doet inzien dat de BI die ze hebben, niet volstaat. Dat gaat niet vanzelf: “Klanten waren en zijn doorgaans tevreden met de BI-oplossing die ze op dit moment hebben, het is niet alsof ze ons vertellen dat deze niet meer werkt,” schetst Nair het speelveld dat ThoughtSpot aantrof en nog vaak aantreft. Om nog maar te zwijgen van de alomtegenwoordigheid van Excel, dat volgens hem nog altijd met afstand de meest gebruikte tool is.

Twee speerpunten

Om het gesprek aan te kunnen gaan met klanten, heeft ThoughtSpot twee speerpunten, geeft Nair aan als we vragen hoe het dan wel de aandacht kan trekken. Allereerst door gebruik te maken van de relatief jonge leeftijd. Dat wil zeggen, ThoughSpot is opgericht in een tijd waarin het al duidelijk was dat er steeds meer data uit nieuwe bronnen werd verzameld door organisaties. Denk hierbij aan mobiele devices, IoT en uiteraard de cloud. Daar heb je volgens de leer van ThoughtSpot een andere benadering voor nodig dan wat “old BI”, om het in de woorden van Nair te stellen, kan leveren. Let wel, hij schaart hier ook een toch relatief moderne partij als Tableau onder.

Het tweede onderscheidende kenmerk van ThoughtSpot is volgens Nair dat hun platform het individu centraal stelt. Daarbij hoort ook dat menselijke kenmerken centraal staan. Een van de problemen met BI en de daarbij behorende dashboards die nu beschikbaar zijn voor organisaties, is dat dit vooral over gemiddelden gaat: “Als je in gemiddelden praat, verlies je de individuele gebruikers.” Om data via inzicht naar acties om te kunnen zetten, moet je menselijke kenmerken toevoegen aan je platform. Dat klinkt wellicht nogal esoterisch, maar gaat wel degelijk om een probleem in de wereld van data-analyse en BI. “Mensen die data spreken, spreken doorgaans geen business,” vat Nair het samen.

Meer mensen aan de slag kunnen laten gaan met je dashboards is een van de problemen waar iedere BI-partij tegenaan loopt. Dat hebben we vorig jaar nog gehoord van Toucan Toco, dat als het ware een front-end heeft gebouwd, waar je behalve databronnen ook BI-tools aan kan koppelen. Ook Tableau CEO Adam Selipsky gaf in gesprek met ons aan dat hij uitdagingen ziet op dat vlak. “Op dit moment wordt het soort rijke analytics dat Tableau biedt nog door te weinig mensen gebruikt, omdat het platform nog niet alle features heeft die je kunt tegenkomen in de praktijk,” stelde Selipsky tijdens dat gesprek. Er lijkt dus zeker ruimte te zijn voor een partij die de drempels hiervoor weg kan nemen.

Om duidelijk te maken dat ThoughtSpot volgens hem ook echt iets anders is, schuwt Nair stevige uitspraken niet. De stevigste van allemaal tijdens ons gesprek is de volgende: “Dashboards in hun huidige vorm moeten dood.”

Snel en fijnmazig

Als je voorbij gemiddelden wilt gaan bij het analyseren en presenteren van resultaten, dan moet je daar uiteraard ook de mogelijkheden voor hebben. Het moet daarnaast ook nog eens snel gebeuren, met de mogelijkheden van de cloud die tegenwoordig als benchmark gelden. Om duidelijk te maken wat ThoughtSpot wil bereiken, pakt Nair het voorbeeld van een taart erbij: “Met oude BI kijk je van bovenaf op deze taart en zie je alleen gemiddelden in je dashboard, je ziet dan niet de individuele datapunten.” Dat wil ThoughtSpot dus wel bieden, door niet op een dergelijk hoger niveau te opereren, maar dashboards op te bouwen vanaf het meest basale niveau van de individuele datapunten, die ook altijd inzichtelijk zijn.

Daarnaast is er ook een sterke nadruk op ad hoc in het verhaal van Nair, waarbij er veel flexibiliteit is in wat er getoond wordt en eventueel ook kan worden. Zoeken doe je middels NLP, in gewone mensentaal dus, waarbij Nair claimt dat ThoughtSpot de eerste was die hiermee aan de slag ging en nog altijd de enige is die dit echt fundamenteel biedt, ook al hebben andere partijen dit inmiddels ook. Met SpotIQ past ThoughtSpot echter ook nog de nodige augmented analytics toe, waarbij er rekening gehouden wordt met het feit dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste vraag te stellen, ook al kun je dit in je eigen woorden doen. Hiermee krijg je dus bij een search niet alleen antwoord op je daadwerkelijk vraag, maar ook extra inzichten waar je wellicht nog niet bij stilgestaan had.

De combinatie van zeer gedetailleerde resultaten en ook nog eens de nodige extra informatie middels SpotIQ kan zeker met het almaar toenemende aantal databronnen alleen maar gegarandeerd worden als de prestaties dit toelaten. Vandaar dat alle data in-memory wordt geanalyseerd, waar de data wordt gecached als relationele tabellen. In-memory processing is een fundamenteel onderdeel van wat ThoughtSpot te bieden heeft, omdat nieuwe databronnen ook steeds sneller worden. Denk aan cloud datawarehouses zoals Snowflake, Redshift en Google Big Query, waar ThoughtSpot rechtstreeks mee kan koppelen.

Het ‘product’ ThoughtSpot bestaat overigens uit een of meerdere nodes, die samen een cluster vormen. In eerdere iteraties bood ThoughtSpot zelf appliances aan, maar daar is men inmiddels mee gestopt, om zich volledig op de software te richten. Je kunt ThoughtSpot on-prem draaien, in een VPC in AWS, GCP of Azure, of als een SaaS via ThoughtSpot Cloud (waarover hieronder meer).

Van enterprise naar middensegment

Al luisterend naar Nair, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat we hier met een vrij prijzig platform van doen hebben. Het is dan ook van origine gericht op large enterprise. Als bedrijf in de middencategorie is het zelf inrichten en onderhouden van het platform financieel niet echt haalbaar, schatten we zo in. Daar heeft ThoughtSpot ongeveer tegelijkertijd met de launch in Nederland echter verandering in gebracht. Er is nu namelijk ook een SaaS-variant beschikbaar. Deze is deels gericht op nieuwe use-cases bij bestaande large enterprise klanten, maar ook op het midden van de markt. Deze variant gaat door het leven als ThoughtSpot Cloud en is uiteraard een fully managed dienst. Daarnaast zijn er ook enkele extra’s ingebouwd. Zo is er een digitale assistent die nieuwe gebruikers stap voor stap door de features en dergelijke kan leiden. Verder zijn er ook zogeheten SpotApps beschikbaar, low-code templates die het bijvoorbeeld eenvoudig maken om specifieke applicaties zoals Salesforce te koppelen.

Of ThoughtSpot hiermee ook interessant is geworden voor de vele organisaties in ons land die niet onder large enterprise geschaard kunnen worden, hangt voor een belangrijk deel af van hoeveel data je hebt. Er wordt namelijk niet gerekend met aantallen seats, wat bij veel andere aanbieders van SaaS-oplossingen het geval is, maar met rijen data. 20 miljoen rijen data geeft Nair aan als minimum om het interessant te maken voor jouw organisatie. Ervan uitgaande dat je weet hoeveel rijen data je in je afzonderlijke data warehouses hebt, kun je dus zelf uitmaken of ThoughtSpot iets is waar je naar kunt kijken.

ThoughtSpot gaat de strijd aan

Het is duidelijk dat Nair er niet op uit is om zoals het al eerder aangehaalde Toucan Toco (deels) samen te bestaan met andere BI-oplossingen. “We hebben geen interesse in naast elkaar bestaan,” stelt hij desgevraagd dan ook duidelijk. Daarvoor is het aanbod van ThoughtSpot simpelweg veel te verschillend van dat van andere partijen. “Om analytics naar gebruikers in de business te krijgen moet je meer als een bedrijf gericht op consumenten opereren,” iets wat de andere partijen in zijn beleving niet doen. Dashboards zoals ze nu zijn hebben dan ook geen bestaansrecht meer in deze lezing. Die moeten dan ook wel volledig vervangen worden. Bij ThoughtSpot hebben ze het overigens ook niet over dashboard over het algemeen, maar over pinboards, die flexibel zijn en zijn gericht op samenwerken.

Al met al doet Nair dus nogal de nodige boude uitspraken, wat duidt op veel vertrouwen in het product waarmee het de markt opgaat. Dat is ook wel een beetje kenmerkend voor de wereld waar hij vandaan komt. ThoughtSpot is namelijk evenals Cohesity en Rubrik een bedrijf met het Nutanix-DNA. Ajeet Singh, een mede-oprichter van Nutanix, is ook mede-oprichter van ThoughtSpot en Nair zelf was hiervoor President bij Nutanix. “Wij geloven niet in status quo en zijn niet bang, maar hebben wel respect voor de markt waarin we actief zijn.” Als ThoughtSpot dezelfde richting opgaat als de eerder genoemde bedrijven, dan zal het hard gaan zodra de expansie daadwerkelijk doorgezet wordt. Op dit moment heeft ThoughtSpot echter nog behoorlijk wat van de claims die het moet bewijzen, iets waar we ook zeker aandacht aan zullen blijven besteden.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here