Met de verse maatregelen van de regering in het achterhoofd, zal er de komende tijd weer meer thuisgewerkt gaan en moeten worden. Getuige de resultaten van een onderzoek dat Cisco heeft laten uitvoeren onder 10.000 respondenten in 12 landen, waaronder Nederland, die normaal gesproken op een kantoor werken, vindt die groep dat in ieder geval geen groot minpunt. We gaan in dit artikel kort door de cijfers voor Nederland heen.

Autonomie bevalt goed

De belangrijkste conclusie is zonder twijfel dat de meeste respondenten de toegenomen autonomie die onderdeel is van thuiswerken kunnen waarderen. Let wel, we hebben het hier dus over een groep respondenten die voor de lockdown(s) slechts 3 procent van de tijd het grootste gedeelte thuiswerkten, dus er zitten er heel weinig bij voor wie het al gesneden koek was. Uiteindelijk wil slechts 7 procent van de ondervraagden in Nederland weer terug naar de situatie zoals die was voor de coronacrisis, waarin men dus het overgrote deel van de tijd op kantoor werkte.

Niet iedereen heeft dezelfde wensen als het gaat om autonomie overigens. 87 procent geeft aan dat men in ieder geval de keuzevrijheid wil blijven behouden om vanuit huis of op kantoor te werken en hun eigen uren in te delen. Dit dus ook als op termijn de kantoren weer volledig opengaan. Een iets lager percentage is stelliger in wat men graag zou willen: 64 procent geeft aan dat ze het liefst op dezelfde voet doorgaan als nu het geval is, dus met de flexibiliteit en de autonomie die men inmiddels gewend is.

Effectiever, meer vertrouwen

Andere resultaten die opvallen zijn dat er vanuit managers meer vertrouwen is dat teams hun werk goed doen. 40 procent geeft aan dat dit gedurende de huidige periode is gegroeid. Vanuit werknemers is er ook waardering voor de betere balans tussen werken en privé. 58 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat men meer lichaamsbeweging in de dagelijkse routine aan heeft kunnen brengen. De tijd hiervoor wordt op basis van dit onderzoek onder andere gehaald uit het feit dat er minder gereisd wordt en dat tijd nu dus productiever gebruikt kan worden. 63 procent geeft aan dat dit laatste het geval is. 

Werkomgeving moet op orde zijn

Een belangrijk onderdeel van thuiswerken is uiteraard dat de omgeving waarin dit plaats moet vinden, goed moet functioneren. 73 procent van de respondenten geeft aan dat dit bij de werkgever dermate hoog op de prioriteitenlijst moet dat ze thuis dezelfde technologie moeten hebben als op kantoor. Of dat mogelijk is, vragen we ons sterk af, maar dat is niet iets waar in dit onderzoek op ingegaan wordt. Of dat nu wel of niet 100 procent haalbaar is, investeren in de technologieën die nodig zijn om vanuit huis te kunnen werken moeten een budgettaire prioriteit worden. Overigens geldt dit ook voor technologie die ingezet kan worden om het kantoor vanuit het perspectief van gezondheid veiliger te maken. Je zou kunnen zeggen dat thuis en werk dichter naar elkaar toe moeten groeien volgens de respondenten.

Tot slot is er nog het skills gap waar we allemaal regelmatig mee te maken hebben als we vanuit huis werken. Niet iedereen snapt even goed hoe bijvoorbeeld collaboration platformen in elkaar steken bijvoorbeeld. Vandaar dat 69 procent van de respondenten denkt dat meer opleiding op het gebied van technologie en digitale vaardigheden van fundamenteel belang zijn.

Met uitzondering van het gedeelte over het vertrouwen van managers, gaat dit onderzoek niet echt in op wat de leidinggevenden bij de bedrijven zelf hiervan denken. Die zouden hier zomaar eens iets anders in kunnen staan. Het is echter nooit verkeerd om de temperatuur te meten bij de werknemers, zodat je hier indien nodig op in kan springen.

Hierbij willen we zoals bij alle onderzoeken die tijdens de coronacrisis worden uitgevoerd wel een belangrijke kanttekening plaatsen overigens. Het is wat ons betreft niet altijd even duidelijk wat je nu precies meet als je vragen stelt in deze tijd. Het is verre van een gewone tijd, waarbij zoiets als het al dan niet thuis willen blijven werken waarschijnlijk ook beïnvloed wordt door de angst voor de reis in het OV ernaartoe, of in het algemeen de angst voor het virus. Het wordt interessant om te kijken hoe werknemers erover denken als deze periode eindelijk eens achter de rug is. Maar dan zijn we op zijn minst al diep in 2021. Tot die tijd doe je er als bedrijf goed aan wat ons betreft om de thuiswerkplek in ieder geval zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen voor je werknemers.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here