Sebastiaan Hoogstadt Poly

Niet alleen omdat de coronapandemie heeft aangetoond dat er altijd situaties kunnen ontstaan waarin we als samenleving – als dat nodig is – snel moet kunnen omschakelen, maar ook omdat onderwijs op afstand onder normale omstandigheden verschillende voordelen biedt.

Scandinavisch model

Een sterk voorbeeld is een scholengemeenschap in het zuiden van Nederland die te maken heeft met verspreide locaties en afnemende leerlingenaantallen. Sluiting van locaties zou betekenen dat leerlingen grote afstanden moeten afleggen om op school te komen. De scholengemeenschap heeft in navolging van veel Scandinavische scholen – waar scholen ook grote en dunbevolkte regio’s moeten bedienen – gekozen voor de inzet van videoconferencingtechnologie waarmee een leraar – in de regel kleinere – klassen op verschillende locaties gelijktijdig les kan geven. Een win-win voor de school en de leerlingen. Het onderwijs vindt goede doorgang en de leerlingen kunnen dichtbij huis hun lessen volgen.

Van device naar onderwijstool

Dit voorbeeld is ook een weerspiegeling van een andere kijk op technologie in het onderwijs. Technologische hulpmiddelen als videoconferencing en whiteboards worden al jaren in het onderwijs ingezet. Maar voorheen ging het vooral om de techniek zelf. We zien nu gelukkig de trend dat technologie de rol van echt onderwijshulpmiddel gaat vervullen en leraren en leerlingen stevig ondersteunen.  

Het gaat hier overigens niet alleen om het gebruik van videoconferencing in de klas; het gaat om het creëren van een gezamenlijke leeromgeving / leerervaring  waarin het mogelijk is voor leerlingen en docent om samen te werken met behulp van meerdere tools en technologieën. Zo zijn nieuwe leeromgevingen op afstand te creëren, die up-to-date, boeiend en effectief zijn. 

Door middel van videosamenwerkingssoftware en -hardware kunnen leraren met de leerlingen communiceren alsof ze bij elkaar in het leslokaal zijn. Met eenvoudig te gebruiken apparatuur die alle deelnemers in staat stelt om (draadloos) realtime inhoud te delen, lesmateriaal, whiteboard en aantekeningen te maken, en samen te werken aan taken zonder beperkt te worden door de plaats waar men zich bevindt. De kwaliteit van zakelijke samenwerkingsplatformen is inmiddels zo hoog dat deelnemers vaak het gevoel hebben dat ze bij elkaar in de ruimte zijn, terwijl dat niet zo is. Bovendien bieden de platforms een ondersteunend netwerk dat studenten kunnen gebruiken voor hulp bij hun huiswerk of voor samenwerking in een project. Terwijl asynchrone video de leerlingen toegang geeft tot opgenomen lessen die ze op elk moment met elk apparaat kunnen nakijken. 

Een ander voorbeeld van dergelijke techniek zijn headsets. Headsets met ANC (Active Noise Cancelling) die achtergrondgeluid onderdrukken zorgen ervoor dat leraren en leerlingen thuis of in de klas geconcentreerd kunnen blijven en niet door geluid worden afgeleid.

Toekomst

De actuele tweede golf van het coronavirus heeft laten zien dat er meer nodig is dan nu gebeurt. Scholen moeten zich opnieuw aanpassen aan de situatie. Voor de overheid betekent dit nadenken over budgetkeuzes met betrekking tot het onderwijs en ook over de manier waarop in het onderwijs tegen technologie wordt aangekeken. Dat betekent dat enerzijds meer financiële ruimte voor technologie in het onderwijs een goede zaak zou zijn en dat anderzijds initiatieven van scholen en leraren om meer te doen met beschikbare technologie, alle steun verdienen. We moeten de passie voor technologie aanwakkeren en de angst voor het onbekende wegnemen.

Aan de kinderen en studenten zal het niet liggen. Zij groeien op met technologie en gebruiken het al heel intuïtief. Er is meer regie nodig om initiatieven te stroomlijnen, zodat techniek NOG effectiever kan worden ingezet.

Aan de technologie zal het ook niet liggen. De tijd van statische systemen ligt al lang achter ons. Zo zijn er voor het onderwijs videoconferencing-systemen die een leraar volgen als deze voor de klas heen en weer loopt. En kun je met technologie een klas of groep vanuit verschillende hoeken volgen om te kijken of iedereen goed aan het werk is. Dit zijn vandaag de dag ook vereisten van dit type tools. Ze moeten de ervaring van een fysieke les zo dicht mogelijk benaderen. Doel is om een hybride leerervaring mogelijk te maken op basis van technologie. Dan is van onderwijs op afstand of welke hybride vorm dan ook, een echt succes te maken.

De praktische LEARN-tips voor leraren van Poly voor onderwijs op afstand:

  • Lijstjes met bijvoorbeeld agenda’s, video-etiquette of reminders helpen leerlingen en ouders zich voor te bereiden op lessen. Stuur ze ruim op tijd rond. 
  • Enthousiasmeer de leerlingen door veel oogcontact te maken en zo natuurlijk mogelijk les te geven, alsof de leerlingen in de klas zijn. 
  • Activeer de leerlingen met een combinatie van tools zoals interactieve whiteboards voor video’s, content-sharing, Q&A’s, chat, polls, en andere methoden. 
  • Repeteer regelmatig de instructies zodat iedereen weet wat hem of haar te doen staat. 
  • Nastreven van participatie loont; stimuleer feedback en interactie.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here