Regelmatig horen we dat ‘gewoon eraan beginnen’ de beste manier is om innovatietrajecten binnen een organisatie op gang te krijgen. Dat is in ieder geval bij de inzet van de cloud wat kort door de bocht, zo stelt Bert Stam, General Manager Benelux en Nordics bij Rackspace Technology, in gesprek met ons. Een dosis gezond verstand vooraf kan je al enorm helpen om toegevoegde waarde te halen uit de cloud voor je organisatie.

We kennen allemaal de verhalen wel van organisaties bij wie de cloud niet strategisch omarmd werd vanuit het management, maar waar enkele developers de creditcard trokken om even snel een paar clusters in de cloud op te spinnen, omdat men snel veel rekenkracht nodig had tijdens een project. Met als gevolg uiteraard torenhoge extra kosten, die nergens in een budget voorkomen. We gaan ervanuit dat iedereen die dit leest het met ons eens is dat dit absoluut niet wenselijk is en een duidelijk voorbeeld is van het verkeerd inzetten van de cloud als organisatie.

In ons gesprek met Stam hebben we het echter niet zozeer over bovenstaande, niet bepaald optimale inzet van de cloud. Ook als je als organisatie wel centraal de strategische keuze maakt om meer richting de cloud te gaan denken en acteren, doe je er goed aan om vooraf enkele zaken duidelijk te definiëren en te overwegen. Dit alles om een zo gezond mogelijke cloudomgeving op te kunnen tuigen voor je organisatie, ook in de huidige onzekere tijd. “Pas als je vooraf goed hebt nagedacht over wat nu precies de reden is waarom je wilt migreren, kun je gaan optimaliseren,” zoals Stam het stelt.

Compleet andere omgeving en dynamiek   

Het is wellicht een beetje een open deur, maar de cloud is een fundamenteel andere omgeving dan de traditionele on-prem omgeving. Dat heeft wellicht ook meer implicaties dan je in eerste instantie zou denken. Er wordt vaak veel nadruk gelegd op de kosten en pay-per-use-principe van de cloud. Dat klinkt uiteraard erg aantrekkelijk, maar de applicaties die je op het oog hebt om te migreren moeten hier wel geschikt voor zijn. “Als je een applicatie 24/7 gebruikt, is deze feature eigenlijk weg,” geeft Stam aan. Er zijn daarnaast ook nog altijd veel, vooral traditionele applicaties die niet zomaar aan en uit gezet kunnen worden. Dus ook al gebruik je die niet 24/7, dan nog kun je dit onderscheidende kenmerk van de cloud niet gebruiken.

Uiteindelijk ontkom je er in de meeste gevallen niet aan volgens Stam om je applicaties te verbouwen of volledig opnieuw te bouwen. Alleen dan weet je zeker dat je geen voordelen van de cloud laat liggen. Je moet daarnaast eigenlijk ook beter naar de toekomst kijken dan je voorheen gewend was. “In de cloud worden iedere dag nieuwe services aangekondigd,” geeft Stam als voorbeeld. Daar kan een applicatie die is gebouwd voor de cloud meteen van profiteren. In traditionele on-prem omgevingen is deze dynamiek een stuk minder aanwezig.

Holistisch

Deze dynamiek maakt de cloud ook minder overzichtelijk dan on-prem was en is, ook al wil de cloud nogal eens worden gepresenteerd als het einde van je zorgen. Je moet op veel meer facetten letten. Niet alleen kosten dus, maar ook wat je uiteindelijk met je applicatie kunt doen. Wat je er als bedrijfsvoordeel uit kunt halen. “Sowieso is de overstap maken vanuit kostenoogpunt eigenlijk nooit een goed idee als je nog geen cloudnative applicaties hebt draaien,” stelt Stam. Dat betekent echter niet dat je het niet moet doen. “Je moet niet op één reden, bijvoorbeeld kosten, focussen bij cloudmigratie,” vervolgt hij. Soms kan het economisch op het eerste gezicht niet het beste plan lijken, maar is migreren van applicaties en workloads naar de cloud simpelweg nodig met het oog op de toekomst, bijvoorbeeld als je een dienst voor klanten op wilt gaan tuigen waarvoor je meer resources nodig hebt dan je on-prem kunt bieden.

De truc is om holistisch te kijken naar de impact van nieuwe technologieën, geeft Stam aan. Dat is zeker niet eenvoudig, maar is wel hard nodig. Veel van de verhalen die wij de afgelopen tijd gehoord hebben over cloudmigraties die volledig ontspoorden, hadden voorkomen kunnen worden als men had gekeken naar alle facetten die een rol spelen. Uiteraard stipt Stam hierbij aan dat Rackspace Technology als specialist in het beheer van omgevingen voor klanten hierbij kan helpen.

Twee belangrijke vragen

Eigenlijk zijn er twee belangrijke vragen die je als organisatie of als beslisser binnen een organisatie moet stellen in wat Stam why change workshops noemt. Allereerst moet je goed nagaan welke redenen je hebt om over te stappen. Dit is min of meer waar we het hierboven over hadden. Je hebt kosten, maar bijvoorbeeld ook prestaties, aantal fte’s dat je idealiter in je IT-omgeving stopt en algehele complexiteit. Sommige redenen kunnen op het eerste gezicht valide lijken, maar als je wat beter kijkt zijn ze dat toch niet, en andersom. In eerste instantie kan het een goed idee lijken om alle data waartoe een applicatie toegang moet hebben in de cloud te zetten, terwijl dat bij nader inzien toch niet zo’n goed idee is vanwege specifieke wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen.

De tweede vraag is minstens zo belangrijk als de eerste: Wat betekenen de veranderingen voor je als organisatie? Dit kan gaan over zaken die te maken hebben met de inrichting van je on-prem infrastructuur, bijvoorbeeld het al dan niet afstoten van een on-prem datacenter. Veel belangrijker nog is wat de impact is op de mensen die in dienst zijn. “Mensen bij organisaties moeten er ook klaar voor zijn,” vat Stam samen. Een van de vragen die hierbij hoort is welke nieuwe functies er gaan ontstaan en dus ook welke er gaan verdwijnen. Als je het beheer van je omgeving feitelijk bij je public cloud provider (en een partij als Rackspace) hebt neergelegd, als het al niet grotendeels geautomatiseerd is, wat doe je dan met een sysadmin?

Voor Rackspace Technology zelf geldt overigens grotendeels eenzelfde overweging. “Wij hoeven dankzij de automatisering in de hogere delen van de stack ook vaak niet meer als sysadmin op te treden,” legt Stam uit. Dit biedt mogelijkheden om deze fte’s in te zetten voor andere zaken, bijvoorbeeld om de security-propositie nog verder te verbeteren. Uiteraard kunnen zowel Rackspace als de eindklanten die profiteren van deze automatisering die inherent is aan de cloud, er ook voor kiezen om het personeelsbestand in te krimpen. Dat zal voor iedere organisatie een afweging zijn die op verschillende momenten tot verschillende uitkomsten zal leiden. Als je echter de stap naar de cloud zet met groei in diensten en dergelijke in het achterhoofd, dan zou het logischer zijn om de vrijgekomen fte’s in nieuwe initiatieven te stoppen.

Bezint eer ge begint

De centrale boodschap van Stam is er eentje die zich goed laat vangen in een bekend Nederlands spreekwoord: bezint eer ge begint. Waar dat in het spreekwoord vaak een wat negatieve bijklank heeft, is dat in dit geval zeker niet de bedoeling. Het is eigenlijk vooral een advies om rustig een stap terug te zetten en te kijken wat je als organisatie hebt aan de public cloud en daarbij horende cloudoptimalisatie. Dat is gezien de complexiteit van omgevingen namelijk echt nodig, als je serieus aan de slag wilt met de public cloud. Hiermee willen we overigens niet zeggen dat alles beter draait in de public cloud, maar wel dat het een fundamenteel onderdeel is en alleen maar meer wordt van de strategie richting de toekomst. Dan doe je er goed aan om hier goed voorbereid in te stappen of mee verder te gaan.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here