Low-code is ontwikkeld rondom de fundamentele principes van abstraheren en automatiseren. Sinds de oprichting in 2005 heeft Mendix op basis hiervan een ontwikkelplatform gecreëerd waarmee het inmiddels jaar na jaar rechtsboven in de schema’s van Gartner staat en dus wordt gezien als een leider in deze markt. Toch zitten er ook limieten aan wat er mogelijk is met een applicatie-ontwikkelplatform alleen. Vandaar dat Mendix World dit jaar voor een belangrijk deel in het teken staat van het beschikbaar maken van de ‘Mendix-benadering’ voor andere domeinen. Met andere woorden, het platform wordt breder getrokken, zodat het als ‘all-in-one’-platform gepresenteerd en afgenomen kan worden.

Data Hub breed beschikbaar

Een van de belangrijkste aankondigingen van Mendix World vorig jaar was wat ons betreft zonder twijfel Data Hub, waarmee data-integratie het platform binnengebracht werd. Data-integratie is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van applicaties binnen een organisatie, zeker als je het hebt over grote organisaties. Zoals Den Haan vorig jaar in gesprek met ons stelde: “Je hebt eigenlijk altijd wel data nodig uit de rest van je organisatie als je een app gaat bouwen.” In een steeds diffuser landschap, staat die data ook op steeds meer plaatsen. Data Hub fungeert als abstractielaag over je gehele organisatie, waarbij de data die nodig is in de vorm van (gevirtualiseerde) metadata altijd beschikbaar is tijdens het bouwen van een applicatie.

Dit jaar is het nieuws rondom Data Hub dat het ook voor iedereen beschikbaar is. “We hebben het bewust eerst relatief klein gehouden,” geeft Mendix CTO Johan den Haan in gesprek met ons aan. Dit om het eerst door een aantal klanten te laten uitproberen. De Gemeente Rotterdam was een van die klanten en is er dermate tevreden over volgens Den Haan dat die klant het definitief in gebruik heeft genomen. Dat geeft aan dat klaar is om breder uitgerold te worden.

Nog meer (large) enterprise-ready

Let wel, data-integratie is dus ook gewoon bittere noodzaak om interessant te zijn voor met name grotere organisaties. Dat is namelijk een klassieke bottleneck binnen dat soort doorgaans tamelijk complexe omgevingen. Vanuit de grotere enterprises kregen ze bij Mendix volgens Den Haan dan ook weleens de feedback dat low-code weliswaar interessant werd gevonden, maar vanwege een dergelijke bottleneck niet volledig omarmd kon worden. Het ging dan niet alleen om het daadwerkelijk bereiken van de data die nodig was (iets wat traditiegetrouw door allerlei middleware gedaan wordt), maar ook over zaken zoals governance en compliance. Met deze uitbreiding in de breedte kunnen de zorgen hieromtrent bij CIO’s en andere beslissers van grote organisaties dus in ieder geval geadresseerd worden.

Een ander onderdeel waar Mendix stappen heeft gezet om nog interessanter te worden voor grote enterprises, is op het gebied van cloud security standaarden en certificeringen (ISO-standaarden en HIPAA onder andere). Daarvan worden er steeds meer toegevoegd aan het platform dat men aanbiedt. Veel van de grotere organisaties hebben vaak strikte richtlijnen op dit punt, waar Mendix niet altijd aan kon voldoen. Dan ben je op het gebied van governance en compliance meteen niet of in ieder geval minder interessant voor dat soort organisaties.

Nieuwe bot, nieuwe Workflow Editor

Al met al zorgen veel van de recente uitbreidingen er dus voor dat het all-in-one low-code platform voor een bredere doelgroep interessanter worden. De nieuwe Workflow Editor die binnen wat Mendix aanduidt als Intelligent Automation deze week aangekondigd is, zal hier ook zeker zorg voor dragen. Hiermee wordt het voor meer mensen binnen organisaties mogelijk om zich bezig te houden met software-ontwikkeling. Dat is een kernonderdeel van de missie van Mendix, als we ons een eerdere uitspraak van CEO Derek Roos voor de geest halen. In een gesprek dat we een kleine twee jaar geleden met hem hadden gaf hij aan dat het bij Mendix draait om het helpen van zoveel mogelijk mensen bij het omzetten van ideeën in applicaties. Het optimaliseren van workflows en processen bij het ontwikkelen van applicaties, bijvoorbeeld door templates in te zetten en slimme koppelingen te maken met andere onderdelen van het platform, maakt dit nog weer wat beter mogelijk. Mendix is zich hiermee in de richting van BPM aan het bewegen.

Mendix Workflow Editor Mendix

Een voorbeeld van de nieuwe Workflow Editor in Mendix 9

Developers worden echter niet alleen geholpen bij het eenvoudig (en snel) bouwen van applicaties door workflows te optimaliseren. Vorig jaar werd ook Mendix Assist al aangekondigd, een AI-assistent die in real time helpt bij het ontwikkelen van applicaties. In Studio (de no-code editor) geeft deze suggesties en is hij er vooral om je te helpen bij het jezelf aanleren van hoe de no-code omgeving werkt. In Studio Pro (de low-code editor) fungeert hij als een virtuele pair programmer, die onder andere je code controleert. Dit jaar voegt Mendix hier de Assist Performance Bot aan toe. Deze doet wat de naam al aangeeft, namelijk de prestaties van de applicaties optimaliseren tijdens het programmeren.

De twee Assist Bots die nu beschikbaar zijn, zullen zeker niet de laatste zijn die Mendix gaat uitbrengen, zo maken we op uit de woorden van Den Haan. Als we opmerken dat het ook prettig zou zijn als je tijdens het ontwikkelen continu een bot hebt die je helpt met het security-deel van applicaties, geeft hij aan dat er achter de schermen uiteraard aan nieuwe bots gewerkt wordt, waarbij het logisch is dat ook security daar de aandacht heeft. Wij durven de voorspelling dus wel aan dat een dergelijke bot er ook gaat komen.

Native mobile en AR

Een gespreksonderwerp waar we het graag nog even over willen hebben met Den Haan is applicatie-ontwikkeling voor mobiele apparaten. Toen we hem vorig jaar spraken was de toevoeging van ondersteuning voor native mobile development een van de zaken waar hij het meest enthousiast over was. Dat is niet minder geworden, geeft hij aan. Let wel, er is ruimte voor zowel native mobile als PWA, vandaar dat het binnen het Mendix-platform mogelijk is om zowel React Native mobiele applicaties en PWA’s te ontwikkelen, zonder dat je hiervoor dubbel werk hoeft te doen.

Een voordeel van native is echter dat je maximaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de devices waarop de applicaties draaien. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van AR-tools die vanaf Mendix 9 beschikbaar zijn. Hiermee kun je AR widgets maken, bijvoorbeeld om te gebruiken in combinatie met een HoloLens of een smartphone/tablet. Uit de markt werd duidelijk dat het geen sinecure was om dat niet-native te doen.

Een ontwikkeling zoals het aanbieden van AR-tools is wat ons betreft ook een mooi voorbeeld van de invloed die de overname van Mendix door Siemens enkele jaren geleden heeft. AR is bij uitstek een technologie waar in de industriële wereld al veel mee wordt geëxperimenteerd, bijvoorbeeld voor onderhoud, lokaal of in het veld. Siemens is een van de grote jongens in de industriële wereld, onder andere met het MindSphere IoT-aanbod.

Ecosysteem

Het mag dus duidelijk zijn dat Mendix de nodige ambitie heeft om ook buiten de ‘traditionele’ low-code omgeving haar stempel te drukken, iets wat mede dankzij de overname door Siemens waarschijnlijk ook versneld plaats kan vinden. Den Haan haast zich er overigens wel bij te vertellen dat we nu niet moeten denken dat Mendix zich minder met de kern zal bezig gaan houden. Er zijn tijdens Mendix World dit jaar niet minder dan 16 significante aankondigingen gedaan hieromtrent, waarvan we er enkele uitgelicht hebben hierboven. Dat geeft volgens hem duidelijk aan dat het bedrijf van plan is om die plek rechts bovenin in het Gartner-kwadrant te behouden.

Den Haan wil tot slot echter nog wel even de aandacht vestigen op de ecosysteemaankondigingen die tijdens Mendix World gedaan zijn. Die geven namelijk op een iets hoger niveau aan waar het bedrijf als geheel heen wil. Mendix gaat industry solutions in de markt zetten, bijvoorbeeld voor FSM in combinatie met Siemens. Ze zijn ook bezig met partners in retail om dit soort kant-en-klare oplossingen voor het ontwerp van schoenen en kleding aan te gaan bieden. Een tweede aankondiging betreft de app store, volgens Den Haan tot nu toe eigenlijk meer een plug-in store. Deze wordt serieuzer aangepakt. Het wordt echt een commerciële omgeving, waar niet alleen volledige oplossingen maar bijvoorbeeld ook bouwblokken zoals 3D-visualisatie en OCR kant-en-klaar te vinden zijn. Ten derde komt er een ISV-programma, waarbij partners met behulp van Mendix-technologie oplossingen in de markt gaan zetten.

Mendix CTO Johan Den Haan Mendix

Mendix CTO Johan Den Haan

Over de vierde en laatste ecosysteemaankondiging is Den Haan het meest enthousiast. Dit is namelijk dat er een start-up accelerator programma komt, waarbij er bijvoorbeeld discounts gegeven worden aan partijen met goede ideeën maar zonder de middelen om deze te realiseren. Ze hadden al samenwerkingen met universiteiten, maar willen nu dus ook start-ups aan zich binden. Dat is natuurlijk handig als je het ecosysteem en het Mendix-platform verder wil verspreiden, maar past ook goed in de al eerder aangehaalde visie van Mendix. Meer mensen de mogelijkheid bieden om applicaties te bouwen. Wat dat betreft is dit dus best een logische stap.

Conclusie: all-in-one richting de toekomst

Al met al dus voldoende nieuwe dingen om in de gaten te houden als het gaat om Mendix. Veel horizontale expansie, maar ook de nodige verticale verdieping. Het wordt interessant om te zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, zeker als er op termijn steeds meer overlap komt tussen bijvoorbeeld leveranciers die van origine in de BPM-hoek zitten en low-code erbij hebben gehaald om groter te worden en een partij als Mendix die juist vanuit low-code komt en meer richting onder andere BPM aan het bewegen is.

Uiteindelijk gaan veel onderdelen in elkaar grijpen en zal het al dan niet aanslaan van het all-in-one-verhaal voor een belangrijk deel aankomen op de kwaliteit ervan. Er vindt op dit moment bijvoorbeeld relatief veel low-code-washing plaats, waarbij de term ‘low-code’ door veel leveranciers gebruikt wordt, terwijl je erover zou kunnen twisten of dat terecht is. Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook andersom voor zoiets als BPM. Het wordt boeiend om te zien of dit duidelijk wordt zodra de witruimte tussen de verschillende leveranciers kleiner wordt en wellicht zelfs grotendeels verdwijnt.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here